International European School

PRESCHOOL
PRIMARY
HIGH SCHOOL

We would like to inform that applications submitted after July 14, 2023 will be considered after September 11, 2023

ONLINE REGISTRATION
Patron of the School - Jan Kułakowski (1930-2011)

Działacz europejskich i światowych związków zawodowych. Pierwszy Ambasador Polski przy Unii Europejskiej.Główny negocjator wejścia Polski do Zjednoczonej Europy. Patron Międzynarodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie.

World and European trade unions activist. The first Polish Ambassador to the European Union. The head negotiator for Poland's accession to United Europe. Patron of the International European School*Warsaw.

Responsable syndical européen et international. Premier Ambassadeur de Pologne auprès de L'Union européenne. Négociateur en chef de l'accession de la Pologne à L'Union européenne. Patron d'honneur de L'Ecole Européenne Internationale de Varsovie.

Warszawa, 2.09.2012