International European School

PRESCHOOL
PRIMARY
HIGH SCHOOL

ONLINE REGISTRATION
Patron of the School - Jan Kułakowski (1930-2011)

Działacz europejskich i światowych związków zawodowych. Pierwszy Ambasador Polski przy Unii Europejskiej.Główny negocjator wejścia Polski do Zjednoczonej Europy. Patron Międzynarodowej Szkoły Europejskiej w Warszawie.

World and European trade unions activist. The first Polish Ambassador to the European Union. The head negotiator for Poland's accession to United Europe. Patron of the International European School*Warsaw.

Responsable syndical européen et international. Premier Ambassadeur de Pologne auprès de L'Union européenne. Négociateur en chef de l'accession de la Pologne à L'Union européenne. Patron d'honneur de L'Ecole Européenne Internationale de Varsovie.

Warszawa, 2.09.2012